Udskriv

Om hjerneterapeuten

Jeg er en erfaren ergoterapeut med speciale i neurorehabilitering,
der også er uddannet neuropædagog.

Som ergoterapeut og neuropædagog arbejder jeg med genoptræning af nedsatte
kognitive funktioner og evner, som skade, sygdom eller belastning i hjernen har forårsaget.

Jeg har i mange år været ansat på specialiserede neurologiske afdelinger for
neurorehabilitering, sidst på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter.

Jeg har gennemgået flere specialiserede kurser.

Den specifikke kognitive træning og udviklingspotentialet heri, har altid haft min
store interesse og fokus. Min mangeårige erfaring har vist at individuel tilrettelagt
specifik kognitiv træning sammen med min løbende rådgivning har været en yderst
givtig træningsmetode.

Den skaber forudsætningen for overhovedet at være i stand til at indlære og dermed
kunne samarbejde, være motiveret og tage hånd om egen situation. Derved er
overførselsværdien af den tilegnede viden til daglige aktiviteter mulig.

Min store interesse for området gav mig lyst til at koncentrere mig yderligere om den
specifikke kognitive træning og derfor startede jeg min privatpraksis hjerneterapeuten.

Jeg tilbyder kognitiv hjernetræning og rådgivning til borgere med kognitive vanskeligheder
efter skade, sygdom eller belastning i hjernen.

Målet med min rådgivning og hjernetræning er at borgeren bibringes forbedrede
kognitive færdigheder,
som kan omsættes til deres hverdag.

Til hjernetræningen anvender jeg bl.a. et internetbaseret træningssystem fra firmaet
Professionel hjernetræning.

Læs mere om dette træningssystem under ”hjernetræning

 

Som autoriseret ergoterapeut lever jeg op til sundhedsstyrelsens krav. Det betyder at jeg
har tavshedspligt samt at jeg skal arbejder ud fra sundhedsstyrelsens regler om faglighed
og etik
.